ಕರ್ನಾಟಕ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಷತ್ತು, ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಚುನಾಯಿತ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತಗೊಂಡ ವೃತ್ತಿನಿರತ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸದಸ್ಯರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ರಾಜ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.

ಭಾರತೀಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಷತ್ ಕಾಯ್ದೆ 1984 (ನಂ.52 1984) ಈ ಕಾಯ್ದೆಯು 1984ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಾಗಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ದಿನಾಂಕ 21ನೇ ಆಗಸ್ಟ್ 1984ರ ವಿಶೇಷ ಗೆಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಕರ್ನಾಟಕ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಷತ್ ನಿಯಮಗಳು 1998, ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದು, ಇವುಗಳನ್ವಯ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿನಿರತ ಪಶುವೈದ್ಯರ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾರ್ಯಾವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಷತ್ತು ಒಂದು ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಈ ಕೆಳಕಂಡ 11 ಜನ ಸದಸ್ಯರ ಪರಿಷತ್ತನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ:

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆವಿವರಸದಸ್ಯತ್ವದ ವಿಧಸಂಖ್ಯೆ
1ಚುನಾಯಿತ ಸದಸ್ಯರುಚುನಾಯಿತ4
2ರಾಜ್ಯದ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರುನಾಮ ನಿರ್ದೇಶಿತ: ಪದನಿಮಿತ್ತ1
3ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶಿತ ಸದಸ್ಯರುಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತ3
4ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆನಾಮ ನಿರ್ದೇಶಿತ: ಪದನಿಮಿತ್ತ1
5ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಘನಾಮ ನಿರ್ದೇಶಿತ1
6ನಿಬಂಧಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಷತ್ತುನಾಮ ನಿರ್ದೇಶಿತ: ಪದನಿಮಿತ್ತ1

ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಕಾಯ್ಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪರಿಷತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸದರಿ ಸಮಿತಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದು, ನಿಬಂಧಕರು ಸದರಿ ಅಮಿತಿಗಳ ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಷತ್ತಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಂದ 50:50 ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸದರಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ, ಕೃಷಿ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಇದರ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ “ಪ್ರೋಫೆಶನಲ್ ಎಫಯೆನ್ಸಿ ಡೆವೆಲಪ್ಮೆಂಟ್” (ಪಿಇಡಿ) ಇದರ ಅಡಿ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಸ್ಥಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿ: ಕರ್ನಾಟಕ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಷತ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯವು ತನ್ನದೇ ಆದ ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಅದು ಈ ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಥಿತ್ವದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ: ಕರ್ನಾಟಕ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಷತ್ತು, ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜ್ ಆವರಣ, ಹೆಬ್ಬಾಳ ಅಂಚೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560024. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ರೈಲು/ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ 6 ಕಿ.ಮೀ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ 30.ಕಿ.ಮಿ ಅಂತರದಲ್ಲಿದೆ.