ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಹೆಚ್ಎಫ್/85/ವಿಇಟಿ/2015 ದಿನಾಂಕ:13.06.2017 ಇದರ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಷತ್ತನ್ನು ರಚಿಸಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂಹೆಸರುವಿಳಾಸಚುನಾಯಿತ/ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತಚುನಾಯಿತ/ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತ ಕಾಯಿದೆ ಕಂಡಿಕೆ
1ಡಾ. ನರೇಂದ್ರ, ಆರ್.ನಂ. 132/ಎ, ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ, ಕೊಡುಗೆಹಳ್ಳಿ, ವಿರುಪಾಕ್ಷಪುರ ಅಂಚೆ, ಬೆಂಗಳೂರು – 560097ಚುನಾಯಿತ32(1)(a)
2ಡಾ. ಶಂಕರ್, ಬಿ. ಪಿ.ನಂ.59, 2ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ವಿನಾಯಕ ನಗರ, ಹೆಬ್ಬಾಳ, ಬೆಂಗಳೂರು – 560024ಚುನಾಯಿತ32(1)(a)
3ಡಾ. ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯಕ, ಹೆಚ್. ಬಿ.ನಂ.147, ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ಹೊನ್ನೆಬಾಗಿ ಅಂಚೆ, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ – 572214ಚುನಾಯಿತ32(1)(a)
4ಡಾ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಮೂರ್ತಿ, ವಿ.ನಂ.112, ಅನುರಾಗ, 5ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, 70ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು – 560010ಚುನಾಯಿತ32(1)(a)
5ಡಾ.ಹೆಚ್.ಡಿ.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿಉಪ ಕುಲಪತಿಗಳು, ಕೆ.ವಿ.ಎ & ಎಪ್.ಎಸ್.ಯು, ನಂದಿನಗರ, ಬೀದರ್ – 585401ಪದನಿಮಿತ್ತ32(1)(b)
6ಡಾ. ಮೋಹನ್ ವಸಂತ್ ಕಾಮತ್ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಗೋಕಾಕ್ ತಾ||, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ.ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತ32(1)(c)
7ಡಾ. ನಾಗರಾಜ್ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಮೈಸೂರುನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತ32(1)(c)
8ಡಾ. ಕೆ. ಪಿ. ಬೈರಾರೆಡ್ಡಿಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ, ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ,ಚಿಲಕಲರ್ನೆಪು, ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾ||, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ.ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತ32(1)(c)
9ಡಾ. ಎಮ್. ಟಿ. ಮಂಜುನಾಥ್ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು – 560001ಪದನಿಮಿತ್ತ32(1)(d)
10ಡಾ. ಎಸ್.ಸಿ.ಸುರೇಶ್ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಪಶುವೈ ದ್ಯಕೀಯ ಸಂಘ, ಬೆಂಗಳೂರು – 560003ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತ32(1)(e)
11ಡಾ.ಟಿ. ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ(ಪ್ರಭಾರ)ನಿಬಂಧಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಷತ್ತು, ಹೆಬ್ಬಾಳ, ಬೆಂಗಳೂರು – 560024ಪದನಿಮಿತ್ತ32(1)(f)